Mašine i oprema za štanc alate

U opremu za izradu štanc formi spadaju mašine: Aligator, Profesional 01, Profesional 02.

ALIGATOR,
mašina za isecanje špera, plastike i drugih materijala.

Stezanje testerice je ručno, a rastojanje od ose testerice do stuba jarma iznosi 1100 mm. Na mašini postoji mogućnost podešavanja hoda testerice i brzine sečenja, a telo same testerice je zatvoreno, kako bi se sprečilo letenje prašine. Karakteristike su i koncentrisano osvetljenje i duvaljka u podupiraču.

Po zahtevu kupca ugrađuje se:
- usisivač piljevine i prašine
- pneumatsko uvlačenje i izvlačenje testerice
- lupa sa uvećanjem za lakše praćenje rada
- stabilna bušilica, koja se postavlja na jaram

PROFESIONAL 01 ,
mašina koja je namenjena za savijanje specijalnih čeličnih traka koje se koriste za izradu štanc formi.
 
Odgovarajućim parom alata mogu se postići razni uglovi i radijusi savijanja noževa. Standardni pribor uz mašinu je komplet alata za savijanje pod oštrim uglom i pod raznim radijusima za noževe do visine 30 mm i debljine 3pt (1,05 mm). Telo mašine se može koristiti i za probijanje mostova uz specijalni alat za probijanje.

PROFESIONAL 02
mašina namenjena za sečenje i probijanje mostova na štanc i big linijama, visine do 30 mm i debljine 3 pt (1.05 mm).

Sastoji se iz dva dela: makazica i alata za probijanje mostova. Pogon mašine može biti pneumatski ili preko motor-reduktora. Mašina je takođe opremljena i mernim letvama i graničnicima. Dimenzije mosta su 8x18 mm.


ŠTANC ALATI - alati za izradu kartonske ambalaže raznih oblika i za isecanje skin ili blister upakovanih proizvoda.

Štanc alati se izrađuju od noževa različitih visina i debljina, a sve u zavisnosti od izvakumiranih posudica ili drugih oblika koje treba iseći.

 

  početna I  o nama  I  proizvodi  I  sa sajma  I  kontakt  I 

Copyright (c) Masinopak.rs                                                                                                   Powered by: Skoric.net